20. Intervju med Amelia Andersdotter från dataskydd.net

20. Intervju med Amelia Andersdotter från dataskydd.net

Posted 2020-02-03 by City Network

I förra avsnittet av Stacken diskuterade och analyserade vi JO-anmälningen mot Göteborgs Stad efter deras beslut att driva igenom beslutet om att använda Office 365. I dagens avsnitt har vi äran att få prata med Amelia Andersdotter från dataskydd.net som skickade in JO-anmälan.

Tillsammans med Amelia diskuterar vi dataskydd i allmänhet, varför det inte är okej att bryta mot lagen lite grann, hur det kom sig att dataskydd.net valde att göra en JO-anmälan och funderingar kring vad som kommer härnäst. Häng med!

Amelia Andersdotter

Amelia Andersdotter är ordförande för Dataskydd.net, en svensk ideell
förening som syftar till att skapa bättre tekniska och juridiska
förutsättningar för dataskydd och privatpersoners rätt till identitet.
Hon arbetar dagligdags som ansvarig för strategiska initiativ på CENTR,
och har även jobbat med hårdvarustandardisering och mänskliga rättigheter på ARTICLE19, och som ledamot i Europaparlamentet för
Piratpartiet. Amelia uppskattar skärningspunkten mellan teknologi,
samhälle och lagstiftning, matematisk statistik och bra böcker.

dataskydd.net

Dataskydd.net är en partipolitiskt oberoende ideell förening vars syfte, fastslaget i våra stadgar, är att verka för informerade beslut om lagstiftning och teknologi i enlighet med de grundläggande rättigheterna till dataskydd och personlig integritet.

Med andra ord: vi kämpar för bättre skydd för mänskliga rättigheter i Sverige, inklusive privatliv. Vi kartlägger EU:s dataskyddspaket, datalagring, och andra integritetskränkningar – samt hur politiken enkelt kan förändras för att hindra integritetskränkningar. Vi samlar skvaller från Bryssel, analyser av politiska dokument, tidsplaner, och aktiviteter som går att genomföra lokalt i Sverige.

Relaterat material och länkar

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/vi-jo-anmaler-goteborg-bristande-sakerhet-31101

https://computersweden.idg.se/2.2683/1.729543/goteborg-jo-anmals-office-365

https://www.gp.se/ledare/bra-med-jo-anm%C3%A4lan-mot-g%C3%B6teborgs-stad-1.22907884

https://dataskydd.net

https://webbkoll.dataskydd.net/

Lyssna eller titta

Dela

Tyck till

Kontakt

Hör gärna av dig och berätta vad vi kan göra bättre. Ställ frågor som vi kan ta upp i podden och låt oss gärna veta om du vill vara med i ett framtida avsnitt.

Om Stacken

Stacken är en podcast där vi diskuterar och analyserar utmaningar inom informationssäkerhet och regulatorisk efterlevnad. Vi berör allt från compliance och nya lagar till aktuella case, ledarskap och kulturbyggande.

City Network International AB Borgmästaregatan 18 371 34 KARLSKRONA Sverige